Nowe rozporządzenie o odpadach medycznych

1-teczka-marcin-lampart-v0124 listopada w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowe przepisy w dużej mierze powielają zapisy poprzednio obowiązującego aktu, jednak wskutek konsultacji społecznych wprowadzono także wiele istotnych zmian.

 

Czytaj dalej

Egzekucja bankowego tytułu wykonawczego przerywa przedawnienie, tylko gdy roszczenia dochodzi bank

1-teczka-marcin-lampart-v01W świetle aktualnego orzecznictwa nabywca wierzytelności, który nie jest bankiem, nie może skutecznie powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia na skutek skierowania do egzekucji bankowego tytułu wykonawczego – uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy wzmocnił środki ochrony prawnej dla uczestników przetargów

1-teczka-marcin-lampart-v01Sąd Najwyższy wskazał, że dla zamówień podprogowych art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Może to być zaniechanie przez zamawiającego odrzucenia oferty, a także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego.

 

Czytaj dalej

Wizyta w BNI ORION

1-teczka-marcin-lampart-v01W dniu 15 listopada 2017r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć na spotkaniu BNI ORION w Rybniku. Marcin Lampart – Radca Prawny na zaproszenie Moniki Wojaczek wziął udział w jednym z cyklicznych spotkań przedsiębiorców z BNI ORION. Na spotkaniu przedstawiliśmy krótko podstawowe informacje na temat samej Kancelarii, ale również zakresu usług, którymi Kancelaria się zajmuje. W trakcie spotkania odbyliśmy szereg ciekawych rozmów, udzielając zainteresowanym przedsiębiorcom wyjaśnień w zakresie przekształceń własnościowych, optymalizacji podatkowej, prawa zamówień publicznych oraz innych aspektów prawa, które nurtowały przedsiębiorców z Rybnika.

BNI ORION to członek światowej organizacji BNI, skupiającej przedsiębiorców, którzy aktywnie wspierają się w pozyskiwaniu nowych kontaktów, klientów i wspólnie rozwiązują liczne problemy, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Cykliczne spotkania są dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania informacji nt. możliwych rozwiązań w poszczególnych aspektach działalności gospodarczej.

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują licznymi dalszymi spotkaniami, jak również pozwolą nawiązać współpracę zawodową pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, którym Kancelaria Marcin Lampart i Partnerzy zawsze z przyjemnością służyć będzie pomocą.

 

Zamówienie z wolnej ręki jest możliwe tylko po spełnieniu ustawowych przesłanek

1-teczka-marcin-lampart-v01Aby zamówienie z wolnej ręki w wyjątkowej sytuacji można było uznać za skuteczne, zamawiający musi wykazać, iż mimo zachowania należytej staranności, nie można było obiektywnie przewidzieć wystąpienia tej sytuacji, powodującej konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia – wynika z opinii prawnej UZP.

Czytaj dalej