Sąd Najwyższy wzmocnił środki ochrony prawnej dla uczestników przetargów

1-teczka-marcin-lampart-v01Sąd Najwyższy wskazał, że dla zamówień podprogowych art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Może to być zaniechanie przez zamawiającego odrzucenia oferty, a także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego.

 

Czytaj dalej

Reklamy

Doręczenie kopii odwołania po godzinach urzędowania nie stanowi uchybienia terminu

1-teczka-marcin-lampart-v01Wykonawca, który doręczył zamawiającemu kopię odwołania po godzinach jego urzędowania, nie uchybił terminowi na dokonanie tej czynności – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Czytaj dalej