Nowelizacja zamówień publicznych nabiera tempa.

1-DSC_2154Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych wdrażającej unijne dyrektywy do polskiego porządku prawnego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj dalej

Pracodawca może czytać prywatną korespondencję pracownika

1-DSC_2154W dniu 13 stycznia 2016r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał precedensowy i kontrowersyjny wyrok, w którym pośrednio przyznał pracodawcy prawo kontrolowaa prywatnej korespondencji e-mail pracowników, prowadzonej za pośrednictwem służbowych kont pocztowych.

Czytaj dalej

Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami po 1 stycznia 2016r.

1-DSC_2154Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia br., daje samorządom możliwość wprowadzenia zwolnienia dla rodzin wielodzietnych z opłat za gospodarowanie odpadami, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Czytaj dalej