Zamówienie z wolnej ręki jest możliwe tylko po spełnieniu ustawowych przesłanek

1-teczka-marcin-lampart-v01Aby zamówienie z wolnej ręki w wyjątkowej sytuacji można było uznać za skuteczne, zamawiający musi wykazać, iż mimo zachowania należytej staranności, nie można było obiektywnie przewidzieć wystąpienia tej sytuacji, powodującej konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia – wynika z opinii prawnej UZP.

Czytaj dalej