Powierzenie podwykonawcy realizacji całości przedmiotu zamówienia publicznego

Zagadnienie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych budzi nieustające zainteresowanie.

Tym razem zajmę się odpowiedzią na dwa pytania praktyczne, dotyczące już etapu realizacji umowy, zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. Czy możliwe jest powierzenie podwykonawcy realizacji całości przedmiotu zamówienia publicznego?
  2. Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Czytaj dalej