Nowe rozporządzenie o odpadach medycznych

1-teczka-marcin-lampart-v0124 listopada w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowe przepisy w dużej mierze powielają zapisy poprzednio obowiązującego aktu, jednak wskutek konsultacji społecznych wprowadzono także wiele istotnych zmian.

 

Wśród ważniejszych zmian wprowadzonych w nowym rozporządzeniu znalazły się:

– uwzględnienie odpadów medycznych oznaczonych kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80*);

– doprecyzowanie, że zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady gromadzi się uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;

– rezygnacja z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania;

– określenie, że czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania wynosi do 72 godzin, z wyłączeniem odpadów wysoce zakaźnych, które mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny;

– rozszerzenie przepisów o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników;

– wprowadzenie dodatkowo wymogu oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz nazwę wytwórcy odpadów medycznych;

– wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących oznakowania pojemników, stanowiących zewnętrzne opakowania, w których są przechowywane wysoce zakaźne odpady medyczne;

– wprowadzenie wymogu wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;

– uszczegółowienie wymagań dotyczących możliwości utrzymania co najmniej higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, zarówno z pomieszczenia, jak i po wykorzystaniu urządzenia chłodniczego do magazynowania tych odpadów;

– wprowadzenie wymogu wydzielenia odrębnego miejsca do przechowywania czystych i zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach magazynowania odpadów medycznych;

– sformułowanie wymagań dotyczących utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich odpowiednio procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych;

– złagodzenie regulacji w zakresie wstępnego magazynowania odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, z uwagi na właściwości tych odpadów oraz niegenerowanie kosztów dla przedsiębiorców i innych podmiotów leczniczych. Umożliwi to wstępne magazynowanie tych odpadów z innymi odpadami, w tym niemedycznymi;

– wprowadzenie obowiązku określenia procedur dotyczących wszystkich etapów postępowania z odpadami medycznymi, których częścią są instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Okres dostosowawczy ustalono na 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Warto przypomnieć, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi utraciło moc z dniem 24.01.2016 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 1975.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s