Wykonawca dowodzi tajemnicy przedsiębiorstwa

1-teczka-marcin-lampart-v01Ciężar dowodu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje – czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj dalej

Reklamy