Tarcza w praktyce – pytania i odpowiedzi.

covid-19-4985553_640Kancelaria przedstawia poniżej parę wybranych pytań i odpowiedzi naszych Klientów z ostatnich paru dni odnośnie konkretnych rozwiązań, zawartych w ustawach, dotyczących  tzw. Tarczy antykryzysowej.

 

  1. Czy możemy wnioskować o dofinansowanie co miesiąc?

Tak, można wnioskować  o dofinansowanie co miesiąc.

2. Czy możemy starać się o dofinansowanie na pracowników zatrudnionych na umowie na czas określony?

Tak, możliwość uzyskania dofinansowania przysługuje również względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

3. Co jeśli umowa na czas określony skończy się przed upływem okresu wnioskowanego dofinansowania?

Jeżeli umowa zawarta na czas określony i zakończy się z uwagi na upływ terminu jej obowiązywania a jednocześnie nie zostanie przez pracodawcę przedłużona, wówczas należy poinformować WUP o przedmiotowej zmianie w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o tym stanie rzeczy. Podkreślenia wymaga, że nie ma obowiązku zawierania kolejnej umowy o pracę z danym pracownikiem, o ile umowa zawarta z WUP nie będzie stanowiła inaczej.

4. Czy jeśli obniżymy wymiar czasu pracy pracownikowi zatrudnionemu na umowę na czas określony to będziemy musieli przedłużyć umowę aby skorzystać z dofinansowania?

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania, umowę należy przedłużyć.

5. Pracowników zatrudnionych na pół etatu nie możemy obniżyć wymiar czasu pracy.

Tak, w przypadku pełnoetatowców wymiar czasu pracy można obniżyć maksymalnie do 0,5 etatu, w związku z czym w przypadku osób zatrudnionych na pół etatu nie ma możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy.

6. Pracownicy, która dzieli czas pracy na pół etatu z urlopem rodzicielskim nie powinniśmy obniżyć wymiaru czasu pracy.

Tak, uzasadnienie powyżej.

7. Czy możemy obniżyć wymiar czasu pracy pracownikowi, który pracuje na podstawie dwóch umów o pracę po pół etatu każda?

Łączny wymiar czasu pracy takiego pracownika na podstawie obu umów wynosi co prawda jeden etat, niemniej jednak są to dwie umowy o pracę, dwa odrębne stanowiska – w myśl zapisów tarczy antykryzysowej w przedmiocie maksymalnego obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do 0,5 etatu wydaje się, że pracownikowi nie można już obniżyć wymiaru czasu pracy.

8. Dla pracowników ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością po obniżeniu etatu nic się nie zmienia, nadal mogą pracować maksymalnie po 7 godz.

Tak.

9. W okresie wprowadzenia pracownikowi obniżonego wymiaru czasu pracy Pracodawca i pracownik nie finansuje wpłat do PPK. – Pracowników poinformować osobnym komunikatem?

Ustawa o PPK nie przewiduje obowiązku informowania przez pracodawcę o niefinansowaniu wpłat do PPK w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, niemniej wydaje się zasadne, aby uczestnicy PPK zostali poinformowani osobnym komunikatem, że z uwagi na wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy wpłaty do PPK nie będą finansowane przez pracodawcę oraz o możliwości złożenia przez nich deklaracji finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w tym okresie.

10.Czy obniżony wymiar czasu pracy obniża także wymiar urlopu, jak przy zwykłym obniżeniu etatu np. na wniosek pracownika?

Obniżenie wymiaru czasu pracy skutkuje tym, że urlop ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

11. Na co jeszcze wpływa wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy zgodnie z Tarczą Antykryzysową, na co zwrócić uwagę, jakich zmian należy dokonać?

Kancelaria zaleca skorzystanie z uprawnienia do składania wniosku za okres miesięczny i z dołu – wówczas będzie możliwe precyzyjne określenie osób oraz wymiaru ich czasu pracy w danym okresie.

12. Czy możemy wypłacić pracownikom (z obniżonym wymiarem) wypłatę np. za maj w terminie wypłaty tj.10.06.2020 mimo, że nie wpłynęły jeszcze środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń? Czy będziemy musieli czekać na środki z Urzędu? A jeśli musimy czekać na środki to w jakim terminie najbezpieczniej złożyć wniosek aby pracownicy terminowo otrzymali wypłatę za miesiąc maj ?

Można, a wręcz należy wypłacać pracownikom wynagrodzenie terminowo – w przeciwnym razie doszłoby do naruszenia praw pracowniczych.

13. Czy w okresie przyznanego dofinansowania pracodawca nalicza i płaci składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Tak – zwolnienie z opłacania składek na Fundusz ma miejsce w przypadku skorzystania z instytucji zwolnienia ze składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej, która jednak nie ma zastosowania względem PROTOR.

14. Czy dopuszczalne jest obniżenie wymiaru czasu pracy bez obniżania wynagrodzenia?

Tak – w przypadku PROTOR należy jednak aneksować zawarte porozumienie, gdyż jego obecne brzmienie obliguje pracodawcę do obniżenia wynagrodzenia.

15. Czy możemy obniżyć wymiar czasu pracy pracownikowi przebywającemu na urlopie lub chorobowym?

Tak – można obniżyć wymiar czasu pracy takiemu pracownikowi, ale wnioskować o dofinansowanie do jego wynagrodzenia można dopiero, gdy powróci z zasiłku chorobowego.

16. Czy możemy starać się o dofinansowanie dla pracownika, który pobiera przez część miesiąca wynagrodzenie chorobowe a za pozostałą część miesiąc zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński?

Wynagrodzenie chorobowe stanowi koszt pracodawcy, toteż możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w tym zakresie.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s