Wykonawca dowodzi tajemnicy przedsiębiorstwa

1-teczka-marcin-lampart-v01Ciężar dowodu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje – czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, informacja ma charakter technologiczny, o ile dotyczy szeroko rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Informacja handlowa obejmuje całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja „nie ujawniona do wiadomości publicznej” to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem. Taka informacja staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli informacja może być nieznana, ale nie będzie tajemnicą (por.: wyrok SN z 3.10.2000 r. – I CKN 304/00, wyrok SN z 5.09.2001 r. – I CKN 1159/00, wyrok SN z 7.03.2003 r. – I CKN 89/01).

W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa czynność ta musi zostać poddana ocenie przez zamawiającego pod względem jej skuteczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż podjął przewidziane ustawą działania zmierzające do zachowania poufności zastrzeżonych informacji (por. wyrok KIO z 4.06.2013 r., KIO 1187/13).

Przepis art. 8 ust. 3 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek utajnienia informacji zastrzeżonych przez wykonawcę jako poufne, jeżeli wykonawca zastrzegł oraz wykazał, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zakaz ujawniania przez zamawiającego informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 PZP, stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania, wskazanej w art. 8 ust. 1 PZP.

 

Źródło: Informator UZP Nr 3/2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s