Więcej spraw objętych postępowaniem uproszczonym

1-teczka-marcin-lampart-v01Podwyższenie kwot wartości przedmiotu sporu, w przypadku których można wszcząć postępowanie uproszczone, jak i określenie skutków dokonania czynności wbrew ograniczeniom wpisanym w księgach wieczystych, to niektóre z rozwiązań mających ułatwić dochodzenie wierzytelności. Czytaj dalej

Dowód z nagranej rozmowy telefonicznej nieobecnego świadka dopuszczalny

1-DSC_2154Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 marca uznał, iż dopuszczenie na rozprawie dowodu z zapisu rozmowy telefonicznej z udziałem nieobecnego świadka nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu.

Czytaj dalej

Większa rola mediacji w sprawach cywilnych

Będzie większa rola mediacji w sprawach cywilnych

1-DSC_2154-001To istota uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych. Powinno zmniejszyć to obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw.

Czytaj dalej