Sąd Najwyższy wzmocnił środki ochrony prawnej dla uczestników przetargów

1-teczka-marcin-lampart-v01Sąd Najwyższy wskazał, że dla zamówień podprogowych art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Może to być zaniechanie przez zamawiającego odrzucenia oferty, a także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego.

 

Czytaj dalej

Reklamy

Nieprecyzyjne zapisy SIWZ stanowią rażące naruszenie prawa

1-DSC_2154-001Niejednoznaczne i niejasne postanowienia SIWZ nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawców i nie mogą prowadzić do ich eliminacji z udziału w postępowaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Czytaj dalej