Pozew nie musi zawierać informacji o przedsądowej mediacji stron

1-teczka-marcin-lampart-v01Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.

Czytaj dalej

Reklamy