Zmiany w prawie budowlanym

DSC_2154

W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw).

Poniżej przedstawiam krótkie i uproszczone zestawienie zmienionych elementów procesu inwestycyjnego:

  1. Zniesiony został wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku należy jedynie zgłosić budowę z projektem budowlanym i dołączyć dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta ma 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Ustawa pozostawia możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli inwestor uzna, że jest to
    dla niego korzystniejsze.
  2. Inwestor może rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. W praktyce chodzi o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Do tej pory roboty budowlane można było rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji.
  3. Uproszczone zostały formalności dotyczące projektu budowlanego. W praktyce oznacza to ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej pory organ administracji nie miał wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę.
  4. Zlikwidowany został obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót musiał powiadomić o tym nadzór budowlany.
  5. Rozszerzony został katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpiło wydawane pozwolenie na użytkowanie). Procedura zgłoszenia dotyczy: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych.
  6. Skrócony został czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji). Z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
  7. Wprowadzona została możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

Wprowadzone zmiany mają za zadanie ułatwienie i przyspieszenie realizacji projektów budowlanych w zakresie bezpośrednio interesującym prywatnego inwestora, w domyśle ustawodawcy – budującego dla własnych potrzeb mieszkaniowych.

Od wejścia w życie nowelizacji jest jeszcze zbyt mało danych dla oceny skuteczności wprowadzonych zmian. W ramach bieżącej działalności Kancelaria będzie monitorować skutki zmian, o czym z pewnością poinformujemy na niniejszym blogu.

Autor: Marcin Lampart – radca prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s