Dochodzenie wierzytelności – ważne zmiany

1-teczka-marcin-lampart-v01Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, którego regulacje mają wzmocnić prawa i gwarancje dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora MŚP.

Czytaj dalej

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy.

Wyrok

Sądu Apelacyjnego w Katowicach

z dnia 26 marca 2015 r.

V ACa 657/14

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy.

TEZA aktualna

Dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 k.c. nie ma zastosowania do roszczeń z tytułu sprzedaży wierzytelności, jeżeli tego rodzaju działalność nie jest objęta zakresem działania przedsiębiorstwa sprzedawcy. Z uwagi na gospodarczy charakter sprawy termin przedawnienia wynosi zatem po myśli art. 118 k.c. trzy lata.

Czytaj dalej