Ustawa antyzatorowa

digital-marketing-1433427_1920W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2020r. w życie zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019r. poz. 1649), Kancelaria niniejszym informuje o celach oraz przewidywanych skutkach tej ustawy, w tym wpływie zmian na obrót gospodarczy. Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2016r. nowe zasady naliczania odsetek, nie tylko w transakcjach handlowych.

Planowane zmiany w zasadach naliczania odsetek w transakcjach handlowych.

1-DSC_2154-001

W dniu 24 lipca 2015r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy. Proponowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym poprawy dyscypliny płatniczej (zmniejszenie opłacalności opóźniania płatności w transakcjach handlowych).

Poniżej postaram się przedstawić aktualny stan prawny oraz wpływ proponowanych zmian. Czytaj dalej