Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami po 1 stycznia 2016r.

1-DSC_2154Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia br., daje samorządom możliwość wprowadzenia zwolnienia dla rodzin wielodzietnych z opłat za gospodarowanie odpadami, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Czytaj dalej