CIT-8 dla spółki przejmowanej.

taxes-646512_1920Istnieją rozbieżności w teorii i w praktyce względem ewentualnego obowiązku sporządzenia CIT-8 dla spółki przejmowanej za okres do dnia przejęcia oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Czytaj dalej