Z darmowej gwarancji trzeba rozliczyć się z fiskusem

1-teczka-marcin-lampart-v01Firma uzyskująca bezpłatną gwarancję bankową otrzymuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Dla powstania zobowiązania podatkowego nie jest konieczna realizacja tej gwarancji. Tak wskazał NSA w wyroku z 31.05.2017 r.

Czytaj dalej

Pracodawca nie będzie już rozliczał PIT pracownika

1-teczka-marcin-lampart-v01Zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych polegające na umożliwieniu złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT znajdujący się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zlikwidowany zostanie też obowiązek rozliczania PIT przez pracodawców.

Czytaj dalej

Faktura wadliwa podstawą rozliczenia podatkowego

1-DSC_2154Faktura dotknięta wadą formalną (np. w zakresie danych nabywcy), która z uwagi na wagę uchybienia, może zostać skorygowana notą korygującą, umożliwia podatnikowi realizację prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w przewidzianych terminach niezależnie od tego, czy formalne wady faktury zostaną skorygowane, jeżeli tylko nie zachodzi ryzyko oszustwa lub nadużycia.

Czytaj dalej