Nowe zasady w sądowym postępowaniu cywilnym

1-teczka-marcin-lampart-v01Od 8 września 2016 r. mamy do czynienia z szeregiem zasadniczych zmian w procedurze cywilnej. Szczególnie istotne wydają się zmiany dotyczące doręczeń, zawiadomień czy potwierdzania umocowania pełnomocników i osób działających za stronę lub jako jego organ. 

Czytaj dalej