Od 1 stycznia 2016r. nowe zasady naliczania odsetek, nie tylko w transakcjach handlowych.

Planowane zmiany w zasadach naliczania odsetek w transakcjach handlowych.

1-DSC_2154-001

W dniu 24 lipca 2015r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Oczekiwanym efektem nowelizacji jest zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy. Proponowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym poprawy dyscypliny płatniczej (zmniejszenie opłacalności opóźniania płatności w transakcjach handlowych).

Poniżej postaram się przedstawić aktualny stan prawny oraz wpływ proponowanych zmian. Czytaj dalej