Europejskie standardy dotyczące listów zastawnych

Polska wprowadza europejskie standardy dotyczące listów zastawnych

1-1-DSC_2154Sejm zakończył parlamentarny etap prac nad nowelizacją ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem regulacji jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowoczesnych rozwiązań dotyczących tych papierów wartościowych. Mają one wzmocnić stabilność systemu bankowego oraz bezpieczeństwo wierzycieli.

Czytaj dalej