Nowe możliwości refundacji kosztów pracy nowozatrudnionych od 1 stycznia 2016 r.

1-DSC_2154-001

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. możliwa będzie refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Refundacja obejmie okres 12 miesięcy.

Czytaj dalej