Egzekucja bankowego tytułu wykonawczego przerywa przedawnienie, tylko gdy roszczenia dochodzi bank

1-teczka-marcin-lampart-v01W świetle aktualnego orzecznictwa nabywca wierzytelności, który nie jest bankiem, nie może skutecznie powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia na skutek skierowania do egzekucji bankowego tytułu wykonawczego – uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Czytaj dalej

Reklamy

Niewykonanie umowy nie wpływa na jej ważność

1-teczka-marcin-lampart-v01Jeśli powód domaga się stwierdzenia nieważności umowy, to powinien wykazać, że już w dacie jej zawarcia wystąpiły przesłanki nieważności. Zachowanie stron po zawarciu umowy nie ma zaś wpływu na ważność kontraktu – wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

 

Czytaj dalej

Sprzedaż komputera z preinstalowanym oprogramowaniem nie jest nieuczciwą praktyką handlową

1-teczka-marcin-lampart-v01Sprzedaż komputera wyposażonego w preinstalowane oprogramowanie nie stanowi sama w sobie nieuczciwej praktyki handlowej – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim wczorajszym wyroku. Ponadto, zdaniem Trybunału, brak wskazania ceny każdego z preinstalowanych programów nie stanowi praktyki handlowej wprowadzającej w błąd.

Czytaj dalej

Uprawnione naruszenie dóbr osobistych przez dziennikarza.

1-teczka-marcin-lampart-v01W orzecznictwie ukształtowało się stanowisko, zgodnie z którym działanie w obronie społecznie doniosłego interesu albo uzasadnione przeświadczenie, że działanie ma taki charakter, legitymuje dziennikarza do wkroczenia w sferę dóbr osobistych, jeżeli zostanie podjęte z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności – przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj dalej