Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

house-number-446044_1920Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania.

Przepisy nie mówią w jakim terminie urząd wyda zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Zgodnie jednak z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obowiązkiem urzędów administracji publicznej jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej). Tak powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę postępowania (np. wnioskodawcę). Również bez zbędnej zwłoki muszą być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane urzędowi, który prowadzi postępowanie. Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego to powinna być zakończona nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania. Jeśli sprawa jest skomplikowana to powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia.

Jeżeli urząd nie załatwi sprawy w terminie to ma obowiązek zawiadomić o tym i wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Dodatkowo urząd poda nowy termin załatwienia sprawy i poinformuje o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ponaglenie (art. 37 KPA) można złożyć w dwóch przypadkach:

  1. bezczynności urzędu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w prawie lub w terminie dodatkowym, który wyznaczył urząd załatwiający sprawę;
  2. przewlekłości postępowania – wtedy, gdy sprawa prowadzona jest dłużej niż jest to niezbędne.

Ponaglenie trzeba wnieść za pośrednictwem urzędu, który prowadzi sprawę do organu wyższego stopnia. Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, powiatów) – są samorządowe kolegia odwoławcze (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej);

Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ ma obowiązek ustosunkować się do niego.

Ponaglenie jest nieodpłatne, chyba że składane jest przez pełnomocnika, to konieczne jest poniesienie kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ponaglenie powinno być rozpatrzone w terminie 7 dni od jego otrzymania przez organ, uprawniony do jego rozpatrzenia.

Ponaglenie można złożyć na formularzu, który przesyłam w załączeniu albo w formie zwykłego pisma. W celu uzupełnienia formularza lub przygotowania pisma z ponagleniem bardzo proszę o przesłanie szczegółowych danych nt. złożonego wniosku o nadanie nr porządkowego nieruchomości oraz budynkowi CBR (najlepiej skany dokumentacji łącznie z pismem z urzędu, które otrzymałem dotychczas tylko do wglądu).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s