Progi unijne dla usług społecznych i innych usług szczególnych

1-teczka-marcin-lampart-v01Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, progi unijne dla usług społecznych wynoszą 750.000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 1.000.000 euro w przypadku zamówień sektorowych.

Czytaj dalej

Zgłoszenie darowizny z pominięciem formularza SD-Z2 nie pozbawia ulgi

1-teczka-marcin-lampart-v01Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu jest jedynie wymogiem natury technicznej, mającym na celu ułatwienie organom i podatnikom dokonania stosownego zgłoszenia zapewniającego uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania zwolnienia. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 6 lipca 2016 r.

Czytaj dalej

Uprawnione naruszenie dóbr osobistych przez dziennikarza.

1-teczka-marcin-lampart-v01W orzecznictwie ukształtowało się stanowisko, zgodnie z którym działanie w obronie społecznie doniosłego interesu albo uzasadnione przeświadczenie, że działanie ma taki charakter, legitymuje dziennikarza do wkroczenia w sferę dóbr osobistych, jeżeli zostanie podjęte z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności – przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj dalej

Utrata zaufania do pracownika musi mieć przyczynę

1-teczka-marcin-lampart-v01Niewłaściwa organizacja pracy, która uniemożliwia pracownikowi punktualne wykonywanie obowiązków, nie uzasadnia utraty zaufania do pracownika i wypowiedzenia umowy o pracę. Taką przyczyną nie jest również odmowa złożenia oświadczenia przez pracownika, że będzie informował przełożonego o wykonywaniu czynności zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem.

Czytaj dalej