Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

1-teczka-marcin-lampart-v01W dniu 15 lipca 2016 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o działalności leczniczej, która między innymi wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także zastępuje określenie „przedsiębiorstwo”, terminem „zakład leczniczy”.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym SP ZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u.

Ustawa wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Celem kolejnej zmiany jest zapewnienie odpowiednich środków na rozwój podmiotów leczniczych – spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji lub udziałów poprzez pozostawienie w spółkach wypracowanego zysku.

Kierownik SP ZOZ-u otrzymuje nowy obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u. Raport ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do dnia 31 maja każdego roku. Podstawą do sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Ustawa zmieniająca określa tryb przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi, który wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw wprowadza również zmianę mającą na celu ułatwienie i przyśpieszenie poszukiwania przez Policję osób zaginionych, przez zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania Policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym) albo osób o nieustalonej tożsamości.

Ustawa zastępuje określenie „przedsiębiorstwo”, terminem „zakład leczniczy” oraz ujednolica nazewnictwo polegające na zmianie określenia „ujemny wynik finansowy” na określenie „strata netto”.

Ustawa zmieniająca przywraca Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostce samorządu terytorialnego oraz publicznej uczelni medycznej możliwość tworzenia nowych SP ZOZ-ów.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 15 lipca 2016 r., za wyjątkiem art. 21 pkt 4 i art. 34, które weszły w życie w dniu 30 czerwca 2016 r.

 

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s