Udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

1-DSC_2154Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta również po jego śmierci może mieć bardzo istotne znaczenie dla członków jego rodziny. Nie chodzi tutaj tylko o roszczenia względem lekarzy prowadzących, ale również, a może wręcz przede wszystkim, o profilaktyczną ochronę zdrowia spokrewnionych ze zmarłym osób. Informacje zwarte w dokumentacji medycznej zmarłego mogą mieć istotne znaczenie dla wczesnego wykrycia chorób genetycznych, ale i chorób, którymi zmarły mógł jeszcze za życia zarazić swoją rodzinę.

Krąg podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej określa art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., dalej: uopp). Zgodnie z tym przepisem, dokumentację udostępnia się, m.in. następującym podmiotom:

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

  1. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

Przepis ten statuuje zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dokumentacji medycznej. Brak jest możliwości rozszerzania go z uwagi na gwarancyjny charakter przepisu, którego celem jest w pierwszej kolejności ochrona prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, a także tajemnicy informacji w niej zawartych.

W szczególności, w odniesieniu do dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, wymagane jest posiadanie odpowiedniego upoważnienia dla osoby żądającej takiego dostępu. Ustawa nie określa, w jakiej formie upoważnienie do powinno zostać udzielone. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w § 8 zawarto regulację, zgodnie z którą „w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: (…) 2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej;” Jakkolwiek w doktrynie dopuszcza się udzielenie upoważnienia w drodze ustnej (np. przez pacjenta, który w trakcie hospitalizacji nie może się podpisać), to powinno to mieć charakter wyjątkowy i co do zasady należy wymagać upoważnienia pisemnego, które powinno zostać dołączone do dokumentacji medycznej.

Możliwe jest, że pacjent udzielił upoważnienia danej osobie do dostępu do dokumentacji medycznej i upoważnienie takie znajduje się w dokumentacji innego podmiotu leczniczego, np. przychodni czy lekarza rodzinnego. Jeżeli upoważnienie nie zawiera w tym zakresie ograniczeń, to brak jest przeszkód, aby upoważnienie takie stosować do dokumentacji innych podmiotów leczniczych. Taki wniosek znajduje potwierdzenie w tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. II OSK 1539/13, w którym sąd ten stwierdził, ze „ustawodawca w art. 26 ust. 2 ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta użył co prawda terminu „prawo wglądu w dokumentację medyczną”, w przypadku osoby upoważnionej przez zmarłego pacjenta, jednak zakładając racjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, że jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia dokumentacji jedynie do sytuacji śmierci pacjenta w konkretnej placówce medycznej, w której złożył stosowne oświadczenie. Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem wprost z żadnych przepisów prawa regulujących prawo dostępu do dokumentacji medycznej.

Zaniedbania w kwestii udzielenia pisemnego upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną nie da się naprawić, stąd rozsądniej będzie pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s