Prawo pacjenta do bezpłatnego transportu do domu po zakończeniu leczenia

1-1-DSC_2154Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ramach uprawnień pacjenta znajduje się również możliwość do skorzystania z bezpłatnego transportu po zakończeniu leczenia. Nie jest to oczywiście uprawnienie bezwzględne i bezwarunkowe, ale wobec braku powszechnej wiedzy, tak po stronie świadczeniobiorców (pacjentów) jak i świadczeniodawców (podmiotów opieki zdrowotnej) możliwość ta nie jest w pełni wykorzystywan ani też prawidłowo stosowana.

I. Regulacje prawne.

Podstawową regulację w zakresie omawianego zagadnienia zawiera art. 41 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przytoczony przepis stanowi, że :

  1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
  2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

W świetle powyższego, pacjentowi przysługuje bezpłatny, powrotny transport sanitarny do domu, w sytuacji gdy:

  • zachodziła konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, a dany szpital jest najbliższym zakładem leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie
  • zachodziła konieczność zachowania ciągłości leczenia, a dany szpital jest najbliższym zakładem leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie
  • chory posiada dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą mu korzystanie z transportu publicznego, a dany szpital jest najbliższym zakładem leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie.

II. Odpłatność transportu.

W pozostałych przypadkach pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową opłatą. Sytuację, w których pacjent zwolniony jest z częściowej opłaty za przejazd reguluje § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:

– chorób nowotworowych,

– chorób oczu,

– chorób krwi i narządów krwiotwórczych

– chorób przemiany materii,

– chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

– chorób skóry i tkanki podskórnej,

– chorób układu krążenia,

– chorób układu moczowo-płciowego,

– chorób układu nerwowego,

– chorób układu oddechowego,

– chorób układu ruchu,

– chorób układu trawiennego,

– chorób układu wydzielania wewnętrznego,

– chorób zakaźne i pasożytnicze,

– urazów i zatruć,

– wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60 % kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

III. Dodatkowe informacje.

Warto również wskazać, iż ww. transport (bezpłatny, płatny, częściowo płatny) przysługuje pacjentowi na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zlecenie takie może wystawić również lekarz specjalista pacjentowi pozostającemu u niego w stałym leczeniu specjalistycznym lub po zakończonej hospitalizacji – lekarz, pod którego opieką pacjent pozostawał w szpitalu.

Marcin Lampart

radca prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s