Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach wykonawców

1-1-DSC_2154Jedną z podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych jest zasada jawności postępowania. Ustawa wprowadzając generalną zasadę jawności w stosunku do złożonych ofert, czyni jednak zastrzeżenie, iż zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się wykonawca?

I. Obowiązki wykonawcy.

Aby skutecznie zastrzec dane, które wykonawca zakwalifikował jako poufne, a które przekazuje zamawiającemu wraz ze składaną ofertą lub wnioskiem, musi on nie tylko zastrzec dane informacje jako informacje niejawne, ale również wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ( art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Co za tym idzie, wykonawca musi przekazać zamawiającemu oświadczenie o obowiązku zachowania w poufności części przekazanych informacji, a także pisemne uzasadnienie takiego ich zakwalifikowania. Ważne jest, aby powyższe zastrzeżenie i wyjaśnienie miało miejsce nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

II. Obowiązki zamawiającego.

Na zamawiającym spoczywa obowiązek badania i oceny skuteczności poczynionego zastrzeżenia. Wydaje się, że brak załączenia przez wykonawcę stosownego uzasadnienia, w świetle obecnie obowiązującego przepisu, może zwalniać zamawiającego z konieczności zachowania w poufności zastrzeżonych informacji, bez podejmowania czynności sprawdzających. Jak bowiem uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2000 r. sygn. I CKN 304/2000, to na przedsiębiorcy spoczywa bezwzględny obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia informacji wrażliwej i jeżeli sam przedsiębiorca zaniedbał tego obowiązku to nie może już powoływać się na jego ochronę. Co za tym idzie, zwolnienie zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wobec nieskutecznie zastrzeżonych informacji implikuje możliwość ich udostępniania wszystkim zainteresowanym na ich żądanie. Zwracam również uwagę, iż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wezwania wykonawcy do spełnienia obowiązku z art. 8 ust. 3 Ustawy, poprzez uzupełnienie czy dosłanie uzasadnienia.

III. Wnioski.

W sytuacji gdy wykonawca nie wykaże zasadności uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiający powinien ujawnić dane.

Ocena poszczególnych przypadków dokonywana jest w oparciu o powyższe zasady, jednak odnosi się do okoliczności faktycznych danego postępowania o zamówienie publiczne. Stąd w zależności od zaistniałych okoliczności, ocena może być odmienna mimo tożsamości informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Marcin Lampart

radca prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s