Nowe możliwości refundacji kosztów pracy nowozatrudnionych od 1 stycznia 2016 r.

1-DSC_2154-001

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. możliwa będzie refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Refundacja obejmie okres 12 miesięcy.

Wprowadzenie tego nowego instrumentu wsparcia przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który znalazł się w porządku obrad 101. posiedzenia Sejmu planowanego na 23-25 września 2015 r. 8 września 2015 r. propozycje projektu pozytywnie zaopiniowała Rada Ministrów.

Projektowane zmiany mają na celu ułatwienie wejścia młodych pracowników na rynek pracy, bądź też utrzymanie się na nim. Chodzi o to, by praca podejmowana przez osoby młode dawała im możliwość godnego życia i rozwoju, jak również – w razie konieczności – pozwalała na korzystanie w pełnym zakresie z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, a w dalszej perspektywie umożliwiała nabycie uprawnień emerytalnych.

Zachęta dla pracodawców do zatrudniania osób młodych polega na zagwarantowaniu refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy. Ponieważ w założeniu instrument ten ma przyczynić się do zmniejszenia liczby pozapracowniczych form zatrudnienia i ułatwić przechodzenie na umowę o pracę, pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, podejmujący po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia osoby młodej będzie obowiązywała przez pierwsze 12 miesięcy, po których pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy. Jest to warunek, którego niespełnienie spowoduje konieczność zwrotu uzyskanego wsparcia.

Skorzystanie z refundacji możliwe będzie przez okres dwóch lat, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób, szczególnie w pierwszym okresie pracy, to jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoi rynek pracy – podkreślił rząd w opinii do projektu. Mimo niewielkiej poprawy, sytuacja młodych na rynku pracy nadal jest trudna – co szósty zarejestrowany bezrobotny to osoba, która nie ukończyła 25. roku życia.

www.sejm.gov.pl, www.premier.gov.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s